Bemutatkozás

Az új FERENCVÁROSI ügyvédi iroda megalapítása dr. Petz László ügyvéd nevéhez fűződik, aki 1991-től 2013-ig az egymás jogutódjaként megjelenő: 12. számú Jogtanácsosi Munkaközösség, Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda, Simon, Bűrös és Társai Ügyvédi Iroda és legvégül a Simon & Petz Ügyvédi Iroda tagja volt.
A Petz Ügyvédi Iroda budapesti belvárosi irodájában jelenleg ügyvédként dr. Petz László dolgozik, egyúttal a szükséges irodavezetést, adminisztratív feladatokat Petz Zsuzsanna látja el. A több mint 20 éves ügyvédi tapasztalaton felül dr. Petz László 2004. óta a Közbeszerzések tanácsa által nyilvántartott hivatalos közbeszerzési tanácsadók közé tartozik.

Az iroda optimálisan képes ötvözni az ügyvédi tevékenység és a hivatalos közbeszerzési tanácsadás, közbeszerzési bonyolítói feladatokat. A cég kiemelt figyelmet fordít az eseti és tartós megbízások egyensúlyának fenntartására. Tevékenysége kiterjed az érintett felek kormányszervekkel, államigazgatási szervekkel és bíróságokkal fennálló komplex kapcsolatára is. Az ügyvédi munka kiterjed a cégalapításokra, ingatlan adásvételek intézésére, és kiemelkedő tapasztalatokkal rendelkezik a további területeken is: társasági jog, kereskedelmi tranzakciók, különféle peres eljárások, választott bírósági eljárás, közbeszerzési eljárások, ingatlan tranzakciók.

Az iroda számtalan cégbejegyzéshez, cégalapításhoz, cégmódosításhoz nyújtott segítséget.
Irodánk több, mint háromszáz; a kicsi induló magyar vállalkozásoktól, a nagy méretű hagyományos társaságokig terjedő céget képvisel.

Különféle peres eljárások:
Irodánk több nagy fontosságú ügyben látta, illetve látja el ügyfeleink képviseletét, mind az elsőfokú, mind a fellebbviteli bíróságok, illetve a választott bíróságok előtt. Irodánk tagjainak munkája kiterjed a felszámolási és versenyjogi eljárásokra is.

Közbeszerzési eljárások:
Az elmúlt évek során tanácsadásainkkal és tevékeny közreműködésünkkel, bonyolítási tevékenységgel részt vettünk számos magyar kórház és egyéb egészségügyi intézmények közbeszerzéseiben, uniós és nemzeti közbeszerzési eljárásaiban. Ennek részeként számtalan fővállalkozási, szolgáltatási és szállítási szerződés tervezetét dolgoztuk ki, továbbá közreműködtünk az ajánlatok kiértékelésében és a vonatkozó szerződések megkötésében.

Ingatlan tranzakciók:
Nemcsak ingatlan adásvételekkel foglalkozik irodánk, hanem új és már megalakult társasházak képviseletével is, alapító okiratának szerkesztésével is. Több újonnan épült társasház alapító okiratát szerkesztettük.

Ezt a honlapot a Petz Ügyvédi Iroda, a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó szabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.